Wiadomości

Intensywne nauczanie biblijne, Chełm, 31.08-1.09.2016

Tematy wykładów / Themes:

(1a) Prawo Mojżeszowe i prawo Mesjasza / The Law of Mose and Law of Messiah

(1b) Biblia i Boże objawienie / The Bible and the Devine Revelation

(2) Żydzi, poganie i chrześcijanie / Jews, Gentils and Christians

Gdzie / Where:

(1) Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, Chełm, ul. Ogrodowa 56

(2) Chełmska Biblioteka Publiczna, Chełm, ul. Partyzantów 40

Szczegółowy program

<< Wróć do poprzedniej strony