Wiadomości

Intensywne nauczanie biblijne, Świętochłowice, 26.-29.08.2016

Tematy wykładów / Themes: Teologia Systematyczna: Izrael / Israelology

Gdzie / Where: Świętochłowice, pl. Wyzwolenia 8 (southern Poland, Silesia)

Szczegółowy program

Wykładowca / Lecturer: Arnold Fruchtenbaum

Język wykładów / languages: angielski, tłumaczenie na język polski / English, translation into Polish.

 

Intensywne nauczanie biblijne, Chełm, 31.08-1.09.2016

Tematy wykładów / Themes:

(1a) Prawo Mojżeszowe i prawo Mesjasza / The Law of Mose and Law of Messiah

(1b) Biblia i Boże objawienie / The Bible and the Devine Revelation

(2) Żydzi, poganie i chrześcijanie / Jews, Gentils and Christians

Gdzie / Where:

(1) Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, Chełm, ul. Ogrodowa 56

(2) Chełmska Biblioteka Publiczna, Chełm, ul. Partyzantów 40

Szczegółowy program

Intensywne nauczanie biblijne, Białystok, 2.-5.09.2016

Tematy wykładów / Themes: Życie Chrystusa z żydowskiego punktu widzenia / Life of the Messiah

Gdzie / Where: Kościół Chrześcijan Baptystów, Białystok, ul. Kujawska 22

Szczegółowy program

Intensywne nauczanie biblijne, Pułtusk, 6.-7.09.2016

Tematy wykładów / Themes:

(1a) Żydzi, poganie i chrześcijanie

(1b) Prawo Mojżeszowe i prawo Mesjasza

(2) Służby Ducha Świętego / The Ministries of the Holy Spirit

Gdzie / Where:

UWAGA, ZMIANA! Dom Polonii (Zamek), Pułtusk, ul. Szkolna 11

Szczegółowy program