Szalom! Serdecznie witamy!

Celem służby Ariela jest ewangelizacja pośród Żydów oraz uczniostwo zarówno wśród Żydów jak i Nie-Żydów poprzez intensywne nauczanie Pisma Świętego z żydowskiego punktu widzenia. 

Służba Ariela Polska (Ariel Ministries Polska) jest obecnie realizowana w ramach dostępnych możliwości czasowych wolontariuszy i poprzez wsparcie oraz w zakresie Chrześcijańskigo Ośrodka Edukacyjnego "Berea".